Generalforsamling 2019

Afholdelse af Generalforsamling Møn Tennisklub 2019

 

Onsdag den 6. marts kl. 19-21 i klublokalet Mønshallerne, Platanvej 40A, 4780 Stege.

Vi mødes i forhallen.

Referat:

Til stede:                              
Karen Møller

Ole Sørensen

Jørgen Clausen

Ulla Clausen (referent)

Marianne Florman (Kasserer)

Erik Ditlev Hansen (Formand)

 

  1. Valg af dirigent og referent

 

Erik blev valgt som dirigent

Ulla blev udpeget som referent

 

  1. Beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år ved formanden

Der er p.t. 70 medlemmer – heraf 15 juniorer

Der har desværre i det sidste år været nedsat aktivitetsniveaui klubben p.g.a. ringe tilslutning

Der har været gennemført træning af 8 juniorspillere

Der har ikkeværet tilknyttet tennistræner til seniorer

Møn Tennisklub har meldt sig ind i Dansk Tennisforbund

Møn Tennisklubs fine folder er ajourført og vil i løbet af foråret blive uddelt til de store sommerhusområder på Møn

Der vil blive afholdt Tennissportens Dag den 5. maj 2019
 

2. Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab ved kasserer

Årets regnskab blev forelagt, gennemgået og godkendt.

 

3. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Formand Erik Ditlev Hansen blev genvalgt

Marianne Florman fortsætter som kasserer

Klubben mangleren sekretær
 

4. Tennistræner i 2019

Der søges efter en tennistræner; der er p.t. ingen tennistræner til andre end juniorerne

5. Indendørs tennis

Der er i vinterhalvåret fortsat mulighed for at spille tennis indendørs i sportshallen

 

6. Info om nyt tennisanlæg

Formanden gennemgik status på det kommende nye tennisanlæg

7. Klublokale i Mønshallen

Klubben lejer fortsat et lokale i Mønshallen til brug for medlemmer og diverse tennisudstyr

8. Indtægter til klubben via årskort

Der var enighed om at fortsætte det nuværende kontingent

9. Evt.

Der kom forslag om at indkøbe bolde til tennisklubben, som vil kunne benyttes i forbindelse med private tennistræner-sessions

Mvh Bestyrelsen i Møn Tennisklub